ASBL / VZW

Il était une fois….
En septembre 2010 La Monnaie lance un appel dans les media aux figurants pour l’opera Parsifal sous la direction de Romeo Castellucci et Cindy Van Acker. Parmi quelque centaines de candidats environt 180 était selecter et inviter aux préparatifs.
Les representations en février 2011  était un grand succès. Les figurants suivaits rigoureusements les directives du  metteur en scène et choréografe et se sentait fort concernée dans le  développement d’une telle production. Les modifications successivent était vite  accepter et tout le monde s’enttraidait. La communaiter, invisible encore, ce créait comme le peuple dans l’histoire du Graal dans Parsifal.
Le sentiment de la création d’une communauter est rester encore longtemps àprès la dernière  representation.
Afin de partager cette expérience fortes et émotionelle  quelque figurats décident de ce revoir lors d’un diner spectacle en janvier  2012. Puis suivait les pick-nick dans le Parc de Bruxelles.
Une vrai famille  etait née qui voullait continuer plus loin et qui à créer une  ASBL.
L’objet de l’association est large dans l’organisation  d’événements culturels et éducatifs pour le rayonnement des arts de la scène et  de la musique.

Er was eens…
In september 2010 lanceerde De Munt in de  media een oproep om figuranten aan te trekken voor de opera Parsifal onder  leiding van Romeo Castellucci en Cindy Van Acker. Uit enkele honderden  kandidaten werden er ongeveer 180 geselecteerd en uitgenodigd op de  voorbereidingen.
De opvoeringen in februari 2011 werden een groot succes. De  figuranten volgde stipt de richtlijnen van regiseur en choréografen en voelden  zich nauw betrokken bij de opbouw van dergelijke grote productie. De  opeenvolgende aanpassingen werden snel aanvaard en iedereen hielp mekaar  vooruit. De gemeenschap was toen nog onzichtbaar maar er broeide al iets net  zoals het volk van de Graal in het verhaal van Parsifal.
Het gevoel een  gemeenschap te vormen is altijd blijven voortleven nog lang na de laatste  voorstelling.
Om deze emotionele en sterke ervaring te delen besloten enkelen  af te sluiten met met een bijeenkomst van de figuranten. Het werd een diner in  januari 2012 met aria’s gebracht door gastzangers.
Na een succesvol diner  volgde de picnic’s in het Warandepark.
Uit die eenmalige ervaring op de planken van De Munt is een hechte vriendenkring ontstaan die verder wilde gaan en een heuse vereniging heeft opgericht in de vorm van een  VZW.
Het doel van de vereniging werd breed geformuleerd namelijk het  organiseren van culturele en educatieve evenementen ten behoeven van de  uitstraling van de podiumkunsten en de muziek.